Németország – ellátások III.

Alleinerziehende 172x300 Németország  ellátások III.

Családtámogatási juttatások
Kindergeld (családi pótlék)
A családi pótlékra a Németországban lakóhellyel rendelkező szülők jogosultak. A pótlék a gyermek 18. életévének betöltéséig, közép- és felsőoktatási tanulmányok folytatása esetén max. 25 éves korig, munkanélküli gyermek után 21 éves korig jár. Amennyiben a 18 évesnél idősebb gyermek saját jövedelme éves szinten meghaladja a 8004 eurót, a szülők nem jogosultak családi pótlékra.
A családi pótlék összege (2012):

 • egy és két gyermek esetén gyermekenként: havi 184 euró,
 • harmadik gyermekre: havi 190 euró,
 • a negyedik, illetve minden további gyermekekre: havi 215 euró.

A családi pótlékot a német személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályozza. Az ellátást írásbeli igénylés alapján biztosítják. Az igénylési formanyomtatványt a Munkaügyi Hivatal (Arbeitsagentur) alá tartozó családtámogatási pénztárhoz (Familienkasse) kell benyújtani.

Kiegészítő pótlék (Kinderzuschlag)
A kiegészítő pótlékot a családi pótlék mellett folyósítják olyan alacsony jövedelmű családoknak, ahol kiskorú, illetve 25 év alatti, nem házas gyermek él. Minden a háztartásban elő 25 év alatti, nem házas gyermekre havonta legfeljebb 140 euró kiegészítő pótlék igényelhető, amelyet a családi pótlékkal egyidejűleg folyósítanak. A pótlékot a területileg illetékes Familienkasse-nél lehet igényelni. Bármilyen változás következik be a család vagyoni és jövedelmi helyzetében, azt a Familienkasse illetékes kirendeltségénél be kell jelenteni.

Szülői támogatás (Elterngeld)
Az a szülő jogosult rá, aki németországi lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkezik, vele egy háztartásban élő gyermekét saját maga neveli, és legfeljebb heti 30 órában, részmunkaidőben foglalkoztatott. A juttatást a szülő minimum 2, maximum 12 hónapig veheti igénybe (A két szülő összesen 12 hónapra jogosult, ezt megoszthatják). A szülői támogatás maximum a gyermek 14 hónapos koráig vehető igénybe. Speciális esetekben a jogosultsági hónap 14 hónapra meghosszabbítható. A 12 hónapra járó összeg kifizetését lehet hosszabb időszakra elosztva (24 hónap) is kérni. A juttatás összege a szülési hónap előtti tizenkét naptári hónap munkavégzésből származó átlagkeresetének 67 százaléka, minimum 300, maximum 1800 euró havonta (munkanélküliek a minimum anyasági támogatást (300 euró) kapják).
A szülői támogatás anyasági támogatással párhuzamosan történő igénybevétele esetén, az anya a szülői támogatás anyasági támogatással csökkentett összegét kapja. Az ellátást írásban kell igényelni..
Forrás: Euvonal

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kinderzuschlag
Alleinerziehende und Elternpaare haben Anspruch auf Kinderzuschlag für ihre unverheirateten, unter 25 Jahre alten Kinder, die in ihrem Haushalt leben, wenn
für diese Kinder Kindergeld bezogen wird,

 • die monatlichen Einnahmen der Eltern die Mindesteinkommensgrenze erreichen,
 • das zu berücksichtigende Einkommen und Vermögen die Höchsteinkommensgrenze nicht übersteigt und
 • der Bedarf der Familie durch die Zahlung von Kinderzuschlag gedeckt ist und deshalb kein Anspruch auf Arbeitslosengeld II/Sozialgeld besteht.

Die Mindesteinkommensgrenze beträgt für Elternpaare 900 Euro, für Alleinerziehende 600 Euro. Den Kinderzuschlag können Eltern nur dann beanspruchen, wenn ihre monatlichen Einnahmen in Geld oder Geldeswert (z. B. Bruttoeinkommen aus Erwerbstätigkeit, Arbeitslosengeld I, Krankengeld etc.) die jeweilige Mindesteinkommensgrenze erreichen.
Gleichzeitig darf das zu berücksichtigende Einkommen und Vermögen (Bruttoeinkommen und –vermögen gemindert um etwaige Abzugsbeträge) die Höchsteinkommensgrenze nicht übersteigen. Die Höchsteinkommensgrenze setzt sich aus dem elterlichen Bedarf im Sinne der Regelungen zum Arbeitslosengeld II und dem prozentualen Anteil an den angemessenen Wohnkosten (Bemessungsgrenze) sowie dem Gesamtkinderzuschlag zusammen.
Ein gleichzeitiger Bezug von Arbeitslosengeld II/Sozialgeld beziehungsweise Leistungen der Sozialhilfe und Kinderzuschlag ist nicht möglich.
Die Höhe des Kinderzuschlages bemisst sich nach dem Einkommen und Vermögen der Eltern und der Kinder; er beträgt höchstens 140 Euro/Monat je Kind und wird zusammen mit dem Kindergeld monatlich gezahlt.
Zusätzlich können Bezieher von Kinderzuschlag für ihre Kinder auch Leistungen für Bildung und Teilhabe erhalten. Im Einzelnen kommen hierbei folgende Leistungen in Betracht:

 • eintägige Ausflüge von Schule oder Kindertagesstätte,
 • mehrtägige Klassenfahrten von Schule oder Kindertagesstätte,
 • Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf
 • Beförderung von Schülerinnen und Schülern zur Schule,
 • angemessene Lernförderung,
 • gemeinschaftliche Mittagsverpflegung in der Schule, Kindertagesstätte oder Hort sowie
 • Leistungen für die Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft

Die Bildungs- und Teilhabeleistungen sind bei der zuständigen kommunalen Stelle zu beantragen. Kinderzuschlag ist ausschließlich bei der Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit zu beantragen. Sie ist auch für die Bearbeitung zuständig. Dies gilt gleichermaßen für Angehörige des öffentlichen Dienstes. Über den Antrag auf Kinderzuschlag entscheidet die Familienkasse durch schriftlichen Bescheid.

r/e Alleinerziehende (-n, -n) – gyermekét egyedül nevelő
unverheiratet – nőtlen=hajadon
s Mindesteinkommen (-s, -) – minimálbér
zu berücksichitigend – figyelembe vehető
übersteigen (-ie-, h-ie-) – túllépni, meghaladni
s Sozialgeld (-(e)s, -er) – szociális segély
beanspruchen (-te, h.-t) – igényelni
s Vermögen (-s, -) – vagyon
mindern (-te, h.-t) – csökkenteni
etwaig – mindenkori
prozentual – százalékos
bemessen (-a-, h.-e-) – megszabni
e Klassenfahrt (-, -en) – osztálykirándulás
angemessen – megfelelő, arányos
e Familienkasse (-, -n) – családtámogatási pénztár
r öffentliche Dienst (-(e)s, -e) – közszolgálat

Előző bejegyzés a témában

Leave a Reply