Ausztria – adózás

Mehrwertsteuer Ausztria   adózás

A közvetlen adózásról a közösségi joganyagok nem rendelkeznek, ezért – bár a tagállamok adórendszerei hasonlóak – minden tagállamban különböző fajtájú és mértékű adónemekkel találkozunk. A közösségi jog szerint a tagállamok adórendszerének követnie kell azt az általános diszkriminációellenes szabályozást, miszerint egy tagállam állampolgárai, akik egy másik tagállam területén élnek, nem részesülhetnek kedvezőtlenebb adózási feltételekben, mint az adott tagállam állampolgárai. A közösségi adózási szabályok szerint minden EU tagállam állampolgára, minden (akár több nem EU tagállambeli) jövedelme után abban a tagállamban köteles adót fizetni, amelyben lakik. A kettős adózásról szóló országok közötti egyezmények gondoskodnak arról, hogy az adóalany csak egy helyen fizessen adót.

Személyi jövedelemadó
Az EU-ba történő belépéssel nem változott meg a magyar adóügyi illetőséggel bíró munkavállalók EU-tagállamokban végzett munkája ellenértékeként kapott jövedelem adóztatásának eddigi gyakorlata. Tehát továbbra is a vonatkozó kétoldalú kettős adóztatást elkerülő egyezmények releváns rendelkezéseit szükséges alkalmazni.
Ausztria esetében a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt az 1976. évi 2. tvr-ben hirdették ki. Főszabályként elmondható, hogy a külföldön végzett munkáért, külföldi személytől kapott jövedelem a munkavégzés helye szerinti ország vonatkozó adójogszabályai szerint adózik. Amennyiben a külföldön végzett munka időtartama nem haladja meg a 183 napot, és az ezért járó ellenértéket egy magyar adóügyi illetőségű személy fizeti, úgy a jövedelem Magyarországon adózik.

Örökösödési adó
Az örökösödési adót akkor kell fizetni, ha bármilyen tulajdon fizetés nélkül cserél gazdát. A hozzátartozói viszony és a tulajdon értékétől függően az adó (I.-V. Adóosztály) 2 és 60 % között mozog.

Ingatlanvásárlási adó

  • Házastárstól, szülőtől, gyermektől, unokától, nevelt gyermektől vásárolt ingatlanra: 2%
  • Házastársnak házastárstól válás ideje alatt: 2%
  • Ingatlanvásárlás bárki mástól: 3.5%

Általános forgalmi adó
Minden vásárlásnál fizetendő, közvetett adónem. Ausztriában 10-20% között mozog a termék fajtájától függően. Minden üzleti vállalkozás havonta kiszámolja, hogy mennyi Áfá-t fizetett más üzleti vállalkozásoknak szolgáltatások, illetve termékek beszerzéséért, majd ezt az összeget összehasonlítja a vásárlói által hozzá befizetett Áfa összegekkel. Ha a beszedett Áfa nagyobb, mint a kifizetett, a különbözetet kell az adóhivatalnak befizetni. Külföldi vállalkozók abban az esetben igényelhetik vissza az Áfá-t az osztrák hatóságoktól ha:

  • állandó kirendeltséggel rendelkeznek
  • árukat szállítanak
  • szolgáltatásokat nyújtanak Ausztriában

Társasági adó
A jelenlegi szabályok szerint a társasági adó a nyereség 25 %-a.

Forrás: Eu-vonal

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Die Mehrwertsteuer, auch Umsatzsteuer genannt, zählt in Österreich zu der so genannten Bundessteuer, wobei der Bund die Steuerhoheit hat und frei über die damit verbundenen Einnahmen verfügen kann. Die Steuereinnahmen kommen jedoch auch den einzelnen Bundesländern zu Gute, da diese jeweils Anteile der Steuergelder erhalten. In Österreich wird, entsprechend dem Umsatzsteuergesetz von 1994 (UStG) der Austausch von Leistungen, also Waren und Dienstleistungen, besteuert.
Als Österreich 1994 der Europäischen Union beitrat, wurde das Umsatzsteuergesetz an die Richtlinien der EU angepasst. Österreichische Unternehmen, die im Jahr einen höheren Umsatz als 30.000 Euro verzeichnen können, sind dazu verpflichtet Umsatzsteuer zu zahlen. Der Käufer einer Ware oder Dienstleistung zahlt diese Steuer, der Verkäufer jedoch führt sie an das Finanzamt ab. Die Unternehmen zahlen jedoch an andere Unternehmen, deren Waren und Dienstleistungen sie in Anspruch nehmen, eine so genannte Vorsteuer, die mit der Umsatzsteuer Zahlung verrechnet wird. Kleinere Unternehmen, deren Umsatz bei weniger als 30.000 Euro pro Jahr liegt, sind zu diesen Zahlungen jedoch nicht verpflichtet.
Trotzdem können auch diese Unternehmen die Umsatzsteuer auf freiwilliger Basis zahlen, wobei alle Rechnungen die Umsatzsteuer beinhalten müssen, sie diese jedoch gleichzeitig auch mit der gezahlten Vorsteuer gegen rechnen können. Für Ärzte, Versicherungen, Banken und verschiedene Kultureinrichtungen gibt es für die Mehrwertsteuer in Österreich jedoch eine Sonderregelung. Diese gilt auch für gemeinnützige Vereine, die über einen längeren Zeitraum keine Einnahmen verzeichnen können. Erzielen diese Vereine jedoch Gewinne, so unterliegen auch sie in Österreich der Mehrwertsteuer Pflicht.
In Österreich gibt es im wesentlichen zwei verschiedene Mehrwertsteuersätze, die so genannte normale Mehrwertsteuer, die bei 20 % liegt und die ermäßigte Mehrwertsteuer mit einem Steuersatz von 10 %. Der ermäßigte Steuersatz ist zum Beispiel gültig, bei Lebensmitteln, Miete, Personentransportern, Büchern oder Zeitungen. In Teilen Österreichs gilt zudem der deutsche Steuersatz von 19 % aufgrund der zollrechtlichen Zugehörigkeit zu Deutschland. Die Mehrwertsteuer wird somit immer in Abhängigkeit vom Warenwert berechnet.

e Steuerhoheit (-, en) – adóztatási jog
verfügen über+A (-te, h.-t) – rendelkezni valamivel
e Steuereinnahme (-, -n) – adóbevétel
zu Gute kommen –
s Umsatzsteuergesetz (-es) – ÁFA-törvény
besteuern (-te, h.-t) – megadóztatni
beitreten (-a-, i.-e-) – belépni valahová
anpassen (-te, h. –t) – hozzáidomítani
verzeichnen (-te, h.-t) – felmutatni, feljegyezni
gemeinnütziger Verein – közhasznú szervezet
r Mehrwertsteuersatz (-es, -¨e) – ÁFA-kulcs
ermäßigen (-te, h.-t) – csökkenteni

Leave a Reply